CURS 2012-13. NOVA EDICIÓ DEL "MERAVELLES DEL LLULL"

XIX Meravelles del Llull
Departament de Valencià:Llengua i literatura


XIX Meravelles del llull

Seguim fent l'ullet!


Bases :
1.- Podran participar tots els alumnes matriculats      
a l’institut Ramon Llull durant el  curs 2012-13.

2- El premis tenen tres modalitats :
-NARRATIVA
-POESIA 
-LLENGUATGE AUDIOVISUAL (vídeo, fotografia, còmic, fotomuntages…)                   
  Els treballs hauran de presentar-se en  valencià i en cada cas el tema serà lliure. Cada modalitat distingirà tres  nivells:  1er.Cicle d’ESO; 2n. Cicle d’ESO i Batxillerat.              
  La quantia dels distints premis estarà en funció de la subvenció que dóna l’Associació de Mares i Pares de l’Institut
3.- En la modalitat de narrativa els treballs hauran de tenir una extensió màxima d'1 full; en poesia, d'1 a 3 composicions i el còmic i l’audiovisual tindran un format i una extensió lliure. 
4.-Els treballs s'entregaran dins d'un sobre, en el qual anirà escrita la modalitat de concurs i el nivell, així com el pseudònim que amagarà la identitat del concursant. Dintre del sobre ha d'haver-ne un altre més petit que continga les dades autèntiques de l'alumne: NOM I COGNOMS i GRUP.
5.- El termini de presentació de treballs acabarà el dia 3 de juny
6.- El  Jurat estarà format pel professorat del Departament de Valencià i serà presidit pel  Cap del Departament. Hom podrà declarar desert algun premi .
7.- La decisió del Jurat serà inapel·lable  i es farà pública a final de curs en l’acte de lliurament de premis organitzat per l’Institut i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. 
8.- Els concursants es comprometen a acceptar aquestes bases en la seua totalitat. Qualsevol cas no previst haurà de ser resolt pel  Jurat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada